licence Ministerstva Kultury ČR                           

pro pozlacovačské práce při restaurování kulturních památek 

                 specializace: 

uměleckořemeslné zpracování plátkového zlata, stříbra a dalších kovů,

 rámování, 

lakýrnické a malířské práce, 

odlévání ze sádry a papírmaše, 

 zpracování dřeva, výroba dřevěných výrobků,

 příprava a vypracování technických návrhů, 

 poradenská činnost a zpracování odborných studií.

ekologie a recyklace

z 90% pracuji s přírodními materiály a odbourávám tak zažitá dogmata o práci restaurátora s chemickými přípravky, které jsou vesměs komerční, zatěžují nezdravě organismus a odpad je těžko zpracovatelný

před 100 lety se řemeslo neslo na ryze přírodních materiálech a současný trend kde jsou klasické materiály nahrazeny chemií je v západních zemích na ústupu, proto často využívám původní materiály z minulého století, zakoupené na aukcích a inzerátech