1981 - 84 absolvent SOU Podkovářská 

obor umělecký pozlacovač

do roku 1989 zaměstnanec výrobního družstva Štuko

v roce 1992 jsem získal na základě tří dozorovaných prací pro státní zámek Český Krumlov licenci Ministerstva kultury

v letech 1995 až 2002 spolupráce s obchodem Decent antik  pana Leona Tsoukernika 

 spolumajitele galerie ILiad v New Yorku

během let 1992 - 2002 jako mistr odborného výcviku vyučil 9 žáků pro SOU Podkovářská