PhD Martin Herda

Oddělení uměleckých sbírek

kontakt: +420 224 371 111

Restaurování rámu na krucifix a zrcadlového rámu ze sbírek Pražského hradu pro expozici v Rožumberském paláci

Mgr. Kateřina Cichrová

Památkový ústav České Budějovice

Restaurování rokové kazatelny 

kostel Panny Marie Bolestné

Dobrá Voda 

Provincie bratří františkánů zastoupena Ing. Františkem Jeronýmem Jurkou OFM

kontakt: +420 224 490 350

kostel Panny Marie Sněžné v Praze

kaple sv. Michala

Restaurování oltáře sv. Petra z Alcanatary

Blahořečení 14 františkánů

Ing. Irina Trushnikova

kontakt: info@czechunion.eu

 Český svaz výrobců a obchodních firem pro komerční spolupráci s Ruskou federací

Zlacení pro Pravoslavnou církev na zámku v Loděnicích